Softvérové riešenia


NEO2 - registratúra v jednom. Tento softvérový produkt našej spoločnosti je určený najmä pre sekretariáty a  podateľne s prepojením na registratúrne stredisko (obsahuje dva moduly).   Softvér je ideálny najmä preto, lebo zastrešuje nielen problematiku evidencie prijatej a odoslanej pošty, ale i podrobnú evidenciu registratúry vo firemnom "archíve" - registratúrnom stredisku. Nie je zákerný či zložitý, ponúka príjemné užívateľské prostredie. Všetky funkcie, ktoré obsahuje, vychádzajú z praxe alebo návrhov našich klientov.  Kompatibilný s Windows 7, Windows 8 a Windows 10 (32 aj 64 bit verzie).  Posledná uvoľnená verzia 2.0.8. (z 1.2.2019)  ponúka: 

Modul "Správa registratúry" obsahuje: 

 •    komplexnú databázu registratúrnych záznamov vrátane podrobných informácií o nich
 •    samostatnú prácu so záznamami so znakom hodnoty "A" ako aj bez znaku hodnoty "A"
 •     automatický výpočet dátumu vyradenia záznamu alebo spisu
 •     nastavenie iného kritéria na výpočet dátumu vyradenia ako je rok (dátum narodenia, uzavretie spisu, ukončenie prípadu)
 •    podrobné vyhľadávacie filtre, detailné krížové filtrovanie
 •     sofistikované vyraďovacie mechanizmy pre čiastkové vyraďovanie (od-do)
 •     výstupné formuláre, tlač viacúrovňových tlačových zostáv
 •    export dát do ostatných súborov vrátane .pdf súborov
 •    tlač štítkov na široké aj úzke šanóny s automaticky vyplnenými údajmi 
 •     zálohovanie databázy, možnosť tvorby viacerých samostatných databáz
 •     možnosť spravovania záznamov podľa rôznych názvov pôvodcu registratúry
 •    možnosti sieťového prepojenia medzi viacerých užívateľov, nastavenie ich špecifických prístupových práv
 •    správa zápožičiek, automatické upomienky pri zápožičkách
 •    pohodlné a jednoduché predĺženie zápožičiek                                                              
 •    automatické dopĺňanie množstva vo funkcii  "Kalkulačka objemu uložených záznamov"
 •    automatizácia tlačovej zostavy "Vyradenie podľa vecných skupín" - kompletne pripravený zoznam pre štátny archív
 •    možnosť pripájania elektronických kópií záznamov v neobmedzenom množstve
 •    systém upozornenia na záznamy v riešení - ideálne pre evidenciu zmlúv, revíznych správ - záznamov, ktorým potrebujete nastaviť upozornenie
 •    prepojenie modulu na Outlook  

Modul "Evidencia pošty" ponúka:  

 • podrobné informácie o prijatej či odoslanej zásielke, vrátane mena konečného príjemcu
 • možnosť evidovania zásielok pod hlavičkou viacerých firiem či organizačných úsekov v spoločnosti
 • pripájanie elektronických záznamov k evidovaným záznamom vo všetkých formátoch
 • internetová kalkulačka poštovného (nutnosť pripojenia na internet, samozrejme)                                                            
 • funkcie detailného filtrovania záznamov na základe viacerých kritérií
 • funkcia tvorby zostáv cez "prepojené záznamy"
 • funkcia vyhľadávania vo viacerých poliach, aj v poli "Poznámka" 
 • výstupné finálne tlačivá - kniha došlej a odoslanej pošty, podpisové protokoly
 • tlač zostáv registratúrneho denníka v rôznych formách
 • pohyb medzi modulom "Pošta" a "Registratúrne stredisko" v jednom okne
 • zálohovanie databázy vrátane príloh
 • plynulý prechod rokov, možnosť čítania uložených príloh starého roka
 • možnosť výmeny databázy bez obmedzenia straty príloh a záznamov 
 • prepojenie na elektronický podací hárok Slovenskej pošty
 • možnosť výstupov do tabuľkových programov (Excel, tabuľky Open office, atď...) 
 • status aktivity zamestnancov v číselníkoch 
 • špecifickejšie členenie prístupových práv k databáze pre sieťových užívateľov
 • tvorba spisov s informáciou o ich prepojení
 • databáza obchodných partnerov, miest a obcí nielen zo Slovenska, ale i zahraničia
 • tlač obálok v najčastejšie používaných formátoch C4, C5 a C6
 • prepojenie na Outlook
 • uplatnenie nariadenia GDPR do systému - príznak "OBMEDZENÝ PRÍSTUP" v evidencii záznamov a na štítkoch pre označovanie šanónov
 • možnosť udeliť status AKTÍVNY/NEAKTÍVNY pre všetky číselníky prepojené na správu registratúry

 

 • možnosť špecifických úprav softvéru podľa požiadaviek klienta (jazykové mutácie, úprava špecifických názvov, doplnenie nových funkcií, zmena grafiky, atď...)

Máte záujem o prezentáciu softvéru, prípadne by ste radi nezáväzne a bezplatne vyskúšali náš softvér? Kontaktujte nás na čísle 0905/ 735 362. 

 

Upozornenie pre klientov, vlastniacich program NEO manager (ako predchodcu vyššie opísaného softvéru)

Vzhľadom na skutočnosť, že podpora operačného systému Windows XP a VISTA zo strany spoločnosti Microsoft skončila v roku 2014, skončila i z našej strany podpora programu NEO manager. Jeho nástupcom pre inštaláciu vo vyšších operačných systémoch je softvér NEO2. Databáza z pôvodného programu je však použiteľná a v programe NEO2 sa s ňou dá kontinuálne pracovať bez obmedzení. V prípade požiadavky na upgrade nás prosím kontaktujte na tel.čísle 0905/735 362.    

 

 

                             

Galéria

Registratúrne stredisko Spišská Nová Ves
Registratúrne stredisko Spišská Nová Ves
Vyraďovanie dokumentácie v spoločnosti EEM, s.r.o.
Vyraďovanie dokumentácie v spoločnosti EEM, s.r.o.
Vyraďovanie dokumentácie v spoločnosti EEM, s.r.o.
Mobilné regály pre Univerzitu Konštantína Filozofa v Nitre

Kontakty

NIKOL Martin s.r.o.
Škultétyho 14 036 01 Martin
web: www.nikolmartin.sk
E-mail: nikolmt@nikolmartin.skKontaktný formulár

Meno:* 
Telefón:* 
E-mail:* 
Poznámka:* 
Antispam:
1+1=

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neo manager

Regálové systémy

Kovový nábytok

Archívny box

Správa registratúry

Neo manager

Regálové systémy

Kovový nábytok

Archívny box

Správa registratúry

Neo manager

Regálové systémy

Kovový nábytok

Archívny box

Správa registratúry

Neo manager
Regálové systémy
Kovový nábytok
Archívny box
Správa registratúry
Neo manager
Regálové systémy
Kovový nábytok
Archívny box
Správa registratúry
Kovový nábytok Trezorová technika Mobilné regálové systémy Neo manager Správa registratívy Nikol Martin, s.r.o.